1 week ago
213.3K 👀

Dikkat! 8 Mayıs Ramazan’ın 15’i Cuma Günü Tüm Dünyada Görülecek Mehdi Alameti! İşte O Hadis#yeni #İSTANBULDA UĞULTU #istanbulda duyulan ses #ramazan 15 #People & Blogs
PAYLAŞIM REKORU KIRAN HZ. MUHAMMED'İN s.a.v. O HADİSİ..
İSTANBULDA DUYULAN UĞULTU SESİ RAMAZAN AYININ 15. GÜNÜ CUMA GECESİ DÜNYANIN HER YERİNDE YENİDEN DUYULACAĞINI SÖYLEYEN HADİS DOĞRU MU? CEVABI VİDEODA
HADİS: “Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Ramazan ayının 15’inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha (gökten bir ses) olur. Bu olay Ramazan’ın ilk gününün cumaya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde (çöküş, yıkılış) olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar. O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir. Ramazan ayı o senenin Cuma gecesine denk geldiğinde, sizler Ramazan’ın 15’inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, Sayha (gökten gelen sesi) duyduğunuzda Allah’a secde edin ve şöyle deyin: Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabunal Kuddüs (Ey Rabbimiz Sen Kusursuzsun, Sen Yücesin). Kim böyle yaparsa kurtulur, kim yapmazsa helak olur.” (Nuaym bin Hammad, Fiten, s.151)
.
HADİS: “Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Ramazan ayında bir ses olur. Dediler ki Ya Rasulallah! Başında mı, ortasında mı, sonunda mı olur? Buyurdu ki: Ayın ortasında olur. Ramazan’ın 15’i Cuma günü gece yarısında bu ses olur. Yetmiş bin kişi (yani,birçok kişi) bayılır (şoka girer), bir çok bakirenin bakireliği gider, bir çok kişi kör olur. Dediler ki, Ya Rasulallah! Bundan kim kurtulur? Buyurdu ki: Evinde kalan, secde yaparak Allah’a sığınan ve O’nun büyüklüğünü söyleyen kurtulur. Bu sesi diğer bir ses takip eder. İlk ses Cebrail’in sesi, ikinci ses ise şeytanların sesidir. Ramazan’da ses, Şevval’de kargaşa, Zilkade’de kabileler ayrışır, Zilhicce’de hacılara saldırı olur. Muharrem ayının başında belalar olur sonunda da ümmetimin Mehdi ile Fereci (kurtuluşu) olur.” (Taberani,Mucemül Kebir, 18. Cild,s.332)
.
HADİS: “Mehdi’nin çıkışından önce doğudan bir kuyruklu yıldız doğar. Işığı yeryüzündeki insanları aynı dolunayın aydınlatması gibi aydınlatır. Kıvrılıp iki tarafı birleşecek şekilde sanki de tekrar geri döner.” (Mucemu’l Ehadis-i İmam Mehdi, cild:1, s.272)
.
AÇIKLAMA
.
Yukarıdaki ilk iki hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz (sav) ilk gününün ve 15 gününün cuma gününe denk geleceği bir Ramazan ayından bahsediyor. Bu Ramazan ayında bazı alametler olacağı ve bunların da Hz Mehdi’nin çıkış alametlerinden olduğunu anlıyoruz.
Bu seneki Ramazan ayı 24 Nisan’da başlayacak. Çok enteresan bir şekilde 24 Nisan Ramazan’ın ilk günü cuma gününe denk geliyor ve Ramazan’ın 15 günü yine 8 Mayıs cuma gününe denk geliyor. Hadiste gökten gelecek bir sesten bahsediyor. Bu ses gökyüzünde oluşacak bir alamet olabilir veya uydudan, televizyon ve internet aracılığıyla söylenecek dünya çapında büyük bir olay olabilir tam olarak mahiyetini Allah bilir.
3. hadiste Hz. Mehdi’nin çıkışından önce görülecek olan bir kuyruklu yıldızdan bahsediliyor. Bu kuyruklu yıldızın parlaklığı, dünyadan görülecek olması ve yörüngesinde tekrar geri dönmesi Gökbilimcilerin gözlemlediği Nisan ayının ortalarında görülecek olan ATLAS KUYRUKLUYILDIZA tamamen benzemektedir.
Yine geçen hafta NASA’nın bildirdiği göre, Nisan ayının ortalarında 4 km. büyüklüğünde dev bir meteor dünyaya yaklaşmakta. Ayrıca çarpma ihtimalinin olduğu da belirtildi.
.
Peygamberimiz (sav)’in bahsettiği hadislerdeki alametlerin ne olduğunu tahakkuk ettiği zaman net anlamış olacağız. Bütün bu harika olayların günümüzde görülmesi Ahir zamanın yaşanmakta olduğumu bizlere göstermektedir. Dünyamızın içerisinden geçtiği zorlu süreçlerden sonra karanlığı delen aydınlık bir dönemi göreceğimizi Allah’ın bizlere Kur’an’da vaadettiklerinden anlıyoruz.
..
Andolsun gökyüzüne ve Tarık (gece çakıp görünen)e! O, gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır.
Daha Fazlası İçin Kanalıma ABONE Olmayı Unutmayın :) Teşekkürler
#aşkıhas #Mehdi #ramazan15 #uğultu #cuma #kıyamet #kıyametalametleri

#mehdi #whatsapp taki hadis #türkiyede gizemli #mehdi kim #ilginç #ramazanın 15 inde ne olacak #15 ramazan mehdi #enteresan #paylaşım rekorı kıran #türkiyede duyulan sesi #gizemli #eğitim #trend #türkiyede upultu #işte o hadis #15 ramazan hadis #mehdi ramazan #15 ramazan cuma #uğultu hadis #uğultu sesi #popüler #Aşkı Has #hz mehdi #esrarengiz #mehdi bu ramazanda zuhur #Aşk-ı Has #istanbulda gizemli #15 ramazan uğultu

Aşk-ı Has photo 1 Dikkat! 8 Mayıs Ramazan’ın 15’i... Aşk-ı Has photo 2 Dikkat! 8 Mayıs Ramazan’ın 15’i... Aşk-ı Has photo 3 Dikkat! 8 Mayıs Ramazan’ın 15’i... Aşk-ı Has photo 4 Dikkat! 8 Mayıs Ramazan’ın 15’i...

Selamun aleyküm Arkadaşlar. MUTLAKA PAYLAŞALIM HERKES GERÇEKLERİ ÖĞRENSİN SEVAPTIR! Burada zikredilen hadisler arasında SAHİH bir hadis yoktur. Dinen bağlayıcılığı açısından SAHİH OLMAYAN bir hadis üzerinden planlama yapmak da yanlıştır.

Bu hadisler, sahih olsa bile bu tür bilgilerin muayyen bir güne önceden kilitlendirilmesi dinen yanlıştır. Zamanını ve mekânını Allah’ın
bileceği işler olarak görmeliyiz bunları. Burada iki ayrı çizgiyi idrak etmeye çalışalım:

a. İleride dünyamıza çarpacak kayalar yerine imanımıza ve insanlığımıza dünden çarpmış belaları görmeye çalışalım. Mevcut dertlerimiz
dururken yenisini neden keşfetme gayretine düşeriz?

b. Böyle bir şey olmuş olsa bile biz, bunu irdelemeye vakit ayırmak yerine Allah’a sığınmak sayılabilecek işlerle meşgul olmalı değil miyiz?
Madem böyle bir risk var, film izler gibi mi izleyeceğiz bunu? Neden secdeye kapanmıyoruz?

Üzerinde yaşadığımız dünya fanidir, bir gün toza dönüşerek yok olacaktır. Biz o güne iman ettik. Beşer olarak, fani olmayan hayat için çalışmakla yükümlüyüz.
Bu konuya da böyle bakmaya çalışırız.


1. İlk rivayetin kaynağı için bk. Nuaym b. Hammad, el-fiten, 1/228.

Arapça internet sitelerinde “Merkezu’l-Ezheri’l-alemi’l-fetva” dayandırılan bilgilerde, söz konusu rivayetin “münker, mevzu ve yalan olduğu” bildirilmiştir.

İbnu’l-Cevzi, el-Akili, ez-Zehebi bu görüştedir.

Zaten senedinde bulunan İbn Lehia, metruku’l-hadis olarak bilinmektedir.

Ezher merkezinin bu fetvası da “korona” ile irtibatı kurulan bu rivayetle ilgili sorulara cevap vermek üzere konuyu tahlil etmiştir.

2. Hafız Heysemi bu hadisin çok zayıf olduğunu, senedinde bulunana Abdulvahhab b. Dahhak’ın metruku’l-Hadis olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/310, hno: 12373)

Metruku’l-Hadis, yalan söylemekle itham edilen raviyi veya onun naklettiği rivayeti ifade eder.

3. İlk iki hadis zayıf veya uydurma olduğuna göre, onlara dayandırılan bu rivayetin durumu da iç açıcı değildir.

Bununla beraber, Hz. Mehdinin çıkışının alameti olarak rivayet edilen KUYRUKLU yıldızın birinci dünya savaşından önce veya başlangıcında görüldüğü söyleniyor.

Bizim kanaatimize göre kuyruklu yıldızdan ötürü Hz. Mehdiyi bekleyenler daha çok beklerler.

by Aşk-ı Has 1 week ago

ALLAH IM MUHAMMED UMMETINI CEHENNEM ATESINDEN KORU AMIN INŞALLAH

by Mehmet Kaya 1 week ago

Ramazanın 1. günü zaman zaman cuma gününe denk geliyor. Biraz aklı olan 1.günü cumaya geliyorsa 15.gününün de cumaya denk geldiğini bilir. Mehdi Aleyhisselam Efendimiz Hz. Muhammed'den(sav) sonra gelecek en büyük müceddid'dir.


“Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir.” (Ebu Davud, Melahim, 1)


Hz. Mehdi Aleyhisselam yüzyılın ilk çeyreğinde gelecektir. Biz şuan hicri 1441 yılındayız. Bu olay Hz. Mehdi'nin çıkışından önceki ramazanda gerçekleşecek. Yani bu ramazan böyle bir olay olmayacak Allahın izniyle.
29 Nisanda dünyanın 6 MİLYON KİLOMETRE yakınında geçecek olan 1998OR2 kuyruklu yıldız bile değil bir asteroid. Allah akıl vermiş araştırmak ve idrak etmek için.
Şüphesiz fitne çıkaran ve onu yayanlar için Allahın azabı büyük olacak.Elinizdeki elektronik cihazlar sizin bir diliniz sayılır. Dlinizden çıkana dikkat edin çünkü ;

Gaflete dalan insan, diliyle yaptıklarını, eliyle yaptıkları kadar önemli görmeme hatasına düşer. Hâlbuki çoğu zaman dilin kalplerde açtığı yarayı hiçbir şey açamaz. Bu sebeple; “Dilin kemiği yok” bahanesine sığınarak ağızdan ok misâli geri dönüşü olmayan sözlerin çıkmasına göz yummak, ağır bir uhrevî vebaldir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Özür dilemeni gerektirecek sözü söyleme.” buyurmuşlardır. (İbn-i Mâce, Zühd, 15)


“Kul, iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden Cehennem’in doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer.” (Buhârî, Rikāk, 23)


VALLAHİ YAYDIĞINIZ YALANIN VEBALİNİ ÇOK AĞIR ÖDECEYECEKSİNİZ. ALLLAHIN AZABI FİTNE ÇIKARAN VE ONU YAYANLARIN ÜZERİNEDİR.

by Muhammed Uçan 1 week ago

Insanlari lutfen korkutmayin Kiyameti yanlizca Allah bilir.

by uğur dağ 1 week ago

Hem ALLAH bilir diyosunuz hem yalan diyosunuz ne iş

by Kaan Kaptan 3 days ago

Kişinin her duydun söylemesi kendine yalan olarak yeter (HZ MUHAMMED)

by Samet Eren Boysak 6 days ago

Gökten gelen o sesi duyduğunuzda

Allaha Secde edin ye şöyle deyin:

Suphanekel kuddus, suphanekel kuddus,
Rabbena kuddus

Ey rabbimiz sen kusursuzsuzsun sen yücesin

by Ash Montage 1 week ago

Bende șōyle sōyleyim ramazan ilk defa cuma ya denk gelmiyor 2009 ve 2012 senelerindede cumaya denk geldi birileri dunyayi ve ortalığı karistirmak istiyor gaybı yalnizca ALLAH (C.C) ve onun bildirdikleri bilir.

by tuncay kartal 1 week ago

Azerbaycandan salam. Yeni heç bir sey olmayacaq deyirsiz men çox qorxdum In şe Allah heç ne olmaz Allah hamimizi qorusun

by y u 1 week ago

Bence cübbeli ahmet hocayi izleyin iciniz rahatlasın...

by ümit gül 1 week ago

Gunes batıdan dogmadan hz mehdin dunaya gelmez yinede herseyi allah bilir kurban oldugum rabbime butun muslumanları görunur gorunmez kaza belalardan korusun şeytanın şehrinden fesfesinden bizi korsun cehhenem ateşini benden ve butun kullarından uzak tutsun insllah amin🤲☝️en büyük allah"tır💙

by Sultan Percin 3 days ago

Lan yalancılar ne biliyorsunuz!! Allah sizi helak etsin ya ne biliyorsunuz he mehdi ve Allah size böyle birşey mi dedi 2020 15 mayısta mehdi gelecek diye! Uydurmayın Allah bilir kesin değil!

by KRAL ARDA 16 hours ago

Saçma sapan yorum yapanlar hem sadece ALLAH bilir diyorsunuz ki bu doğru hemde daha H.Z mehdinin gelmesini dağa var diyorsunuz bunuda sadece ALLAH bilir

by sevimli kuzenler 1 week ago

Adnancıların fetöcülerin videolerına kanmayın geleceği yanlız,
ALLAH (CC) bilir..

by Evren SAZAK 1 week ago

Gördüğüm zaman o kadar ağladım ki anlatamam. İnşaAllah Ya Rabbimmmm🤲🏻🤲🏻🤲🏻

by Fatiya한국인 1 week ago

Şarlatan ve din yobazların ortaya attığı yalan varsayımı insanları paniğe sürüklemeyin.. Yerin göğün sahibi yüce ALLAH bilir.. bırakın bu safsatayı

by Memet Özkan 4 days ago

2012 ramazan imsakiyeside birinci günü cumaya ortası cumaya denk geliyor bakabilirsiniz like😶

by Azat Sulüm 4 days ago

Yüce rabbim hep duyuyorum insanlar doğduğu gün ölür benimde 8 mayıs doğum günüm😕

by Deniz Karasakal 6 days ago

Ya lütfen akıl var mantık var asırlar geçmiş o zamandan beri bu zamana kadar hiç mi ramazan ayının 1.günü cumaya denk gelmemistir. Bu konu beni de biraz korkutmustu ilk baslarda ama sonra gittim whatsapp dan din kulturu hocama sordum dedi ki; Sen orucunu tutuyorsan Sen namazını kılıyorsan ve de ALLAH'ın istediği gibi yaşıyorsan böyle şeyleri kafana takma dedi
Benim görüsüm de illaki bir gün ölecez ALLAH'ın bize emrettiklerini yerine getirelim obür dünyada HZ.Muhammed (s.a.v) komşusu olalim ALLAH'ın yanında olalım yani demek istediğim; Ölmekten korkmayın çünkü ölünce ALLAH(C.C) yanına gitcez.
Ölmekten korkan insan kötü bir insandır ki ALLAH'ın huzuruna çıkacak yüzü olmaz
Ama
Ölmekten korkmayan insan bilir ki kendisi iyi bir insan

by PRO izzet 4 days ago

sakın benzetme yapma hesabını veremezsin gaibi Allah bilir

by Fatma Köroglu 1 week ago

Mp3 Download

Next videos

arrow_upward

Load More Similar Videos