ánh sáng phật pháp kỳ 1
 01:08:25 
ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 05 - PHẦN 1 - THƯỢNG TỌA

ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 05 - PHẦN 1 - THƯỢNG TỌA

Gia Đình: NGỌC ẨN - Thành Tâm Ấn Tống Băng Đĩa - LH: 09.8282.8080.
 01:14:38 
CHÙA HOẰNG PHÁP - ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 1

CHÙA HOẰNG PHÁP - ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 1

Chùa Hoằng Pháp - Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 1
 01:14:41 
ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 1.MP4 - PHẬT PHÁP VÔ BIÊN

ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 1.MP4 - PHẬT PHÁP VÔ BIÊN

Dược liệu, thảo dược, thuốc chữa bênh: .
 01:17:49 
PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 1 - SƯ MINH THỦY

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 1 - SƯ MINH THỦY

Sư Minh Thủy là nhân vật đầu tiên trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu. Pháp danh:Thích Minh Thủy. Sinh năm 1953, xuất .
 01:09:56 
ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 56

ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 56

chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 56 Câu 1: Kính bạch quý thầy! Con là một Phật tử đã quy y Tam bảo cách đây vài năm.
 01:01:10 
ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 65 - ĐẠI ĐỨC THÍCH PHÁP ĐĂNG

ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 65 - ĐẠI ĐỨC THÍCH PHÁP ĐĂNG

Ngày 06/01/2019, Chùa Hoằng Pháp thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65. Đại đức Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa .
 01:16:33 
ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 15 - THẦY THÍCH TRÍ CHƠN (28-12-2008)

ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 15 - THẦY THÍCH TRÍ CHƠN (28-12-2008)

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 15 - Thầy Thích Trí Chơn (28-12-2008) Thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp TPHCM Tu Viện Khánh An .
 01:16:47 
ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 37 - THẦY THÍCH TRÍ CHƠN (19-11-2012)

ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 37 - THẦY THÍCH TRÍ CHƠN (19-11-2012)

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 37 - Thầy Thích Trí Chơn (19-11-2012) Thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp TPHCM Tu Viện Khánh An .
 01:04:24 
ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 68

ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP KỲ 68

Ánh sáng Phật Pháp kỳ 68 - ĐĐ. Thích Tâm Sỹ trả lời thắc mắc của các Phật tử xoay quanh những vấn đề tu học.
arrow_upward