âm thanh nguyên thủy mật chú om
 01:00:13 
MẬT CHÚ OM_ ÂM THANH NGUYÊN THỦY

MẬT CHÚ OM_ ÂM THANH NGUYÊN THỦY

"Mật chú OM" Tất cả các chú (Đà-la-ni, tức Dharani trong tiếng Phạn) của Phật Giáo đều có tính chất tổng trì, tức là chỉ có mật .
 01:00:13 
THẦN CHÚ OM KHAI MỞ 7 LUÂN XA

THẦN CHÚ OM KHAI MỞ 7 LUÂN XA

Kênh tổng hợp. Mọi người like + chia sẻ + đăng ký kênh để nhận thông báo về các video tiếp theo và đóng góp ý kiến để Minh Tính .
 01:00:13 
MẬT CHÚ OM (AOMMM) - CHẤN ĐỘNG RUNG VÀ ÂM THANH NGUYÊN

MẬT CHÚ OM (AOMMM) - CHẤN ĐỘNG RUNG VÀ ÂM THANH NGUYÊN

MẬT CHÚ aOMMM (OM) - CHẤN ĐỘNG RUNG VÀ ÂM THANH NGUYÊN THỦY (Đọc cả bài tại: .
arrow_upward