ông vũ giận giữ
 00:12:03 
ÔNG ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ GIẬN DỮ: QUA ĐI THIỀN, ĐI TU

ÔNG ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ GIẬN DỮ: QUA ĐI THIỀN, ĐI TU

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ giận dữ: Qua đi thiền, đi tu có làm tổn thương cho ai không?
 00:10:12 
ÔNG VŨ GIẬN GIỮ KHI BỊ HỎI THEO TÔN GIÁO GÌ -

ÔNG VŨ GIẬN GIỮ KHI BỊ HỎI THEO TÔN GIÁO GÌ -

Ông Vũ giận giữ khi bị hỏi theo tôn giáo gì - Vua cà phê đạt cảnh giới cao nhất của ĐẠO và ĐỜI?
arrow_upward