1 month ago
70 👀

HƯƠNG LY - SÓNG GIÓ - Future Remix#Entertainment
♛ WELCOME TO CHANNEL NHẠC VĨ KEM
Liên Hệ Công Việc : dacvi1201gmail.com
ID Tik Tok : nguyendacvi2003
Facebook : Nguyễn Đắc Vĩ
© Đề nghị mọi cá nhân hay tổ chức không re-up video này!
® Tôi không sở hữu bất kỳ nội dung nào của bài hát hoặc hình ảnh mà nó đã được tải lên chỉ vì mục đích quảng bá. Nếu bất kỳ nhà sản xuất hoặc nhãn nào có vấn đề với bất kỳ video tải lên nào, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua hệ thống nhắn tin cá nhân của YouTube hoặc email: ●.
dacvi1201gmail.com ●.
® I do not own any of the content of the song or picture it has been uploaded for promotion purposes only. If any producer or label has an Issue with any upload, contact me directly through YouTube private messaging system or email : ● dacvi1201gmail.com ●.
© Copyright by NHẠC VĨ KEM
👊Don't Reup
- Flow để mình có động lực làm video chất hơn

Nhạc Vĩ Kem photo 1 HƯƠNG LY - SÓNG GIÓ... Nhạc Vĩ Kem photo 2 HƯƠNG LY - SÓNG GIÓ... Nhạc Vĩ Kem photo 3 HƯƠNG LY - SÓNG GIÓ... Nhạc Vĩ Kem photo 4 HƯƠNG LY - SÓNG GIÓ...

Mp3 Download

Next videos

arrow_upward

Load More Similar Videos