3 years ago
51.4K 👀

Origami paper , How to make double heart with money#gấp trái tim bằng tiền #folding money #money origami heart #dollar bill origami #People & Blogs
How to make origami heart, double heart, winged heart with money

#how to make origami

Thien Nguyen photo 1 Origami paper , How to... Thien Nguyen photo 2 Origami paper , How to... Thien Nguyen photo 3 Origami paper , How to... Thien Nguyen photo 4 Origami paper , How to...

Cảm ơn video nhiều mình đã làm được

by Be Nguyen 1 year ago

Hihi
Thành công rôi có dêu hoi xâu cân luyên tâp hon nua

by THÚY AN 67 1 year ago

Gấp polime sao bạn ơi nó ko vào nếp đc

by Hiến Phạm 1 year ago

Huong dân nhìn rât dep xêp thì rât dep mà sao làm khó an qúa

by THÚY AN 67 1 year ago

Lam clip deo noi nhu bi câm.

by Truong Ha 7 months ago

Lừa đảo ngoài thì để tiền polime xong vào lại tiền giấy . Đúng là "treo đầu dê bán thịt chó"
Lừa đảo ít thôi kẻo bị quật
Gieo nhân nào gặp quả đấy đừng có lừa đao

by Hà My Trịnh 3 months ago

Mp3 Download

Next videos

arrow_upward

Load More Similar Videos