2 months ago
159 👀

hướng dẫn tạo bài giảng trên youtube có kèm theo bài tập làm trực tuyến#People & Blogs
( học sinh học lý thuyết sau đó làm bài tập trực tuyến)

VQT GV photo 1 hướng dẫn tạo bài giảng... VQT GV photo 2 hướng dẫn tạo bài giảng... VQT GV photo 3 hướng dẫn tạo bài giảng... VQT GV photo 4 hướng dẫn tạo bài giảng...

Mp3 Download

Next videos

arrow_upward

Load More Similar Videos